ម្នាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ដំណាំ​ពួក​មួយ ស្លឹក​មាន​បន្លា​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ស្លឹក​រំចេក ផ្លែ​មាន​ក្រឡា​ដេរដាស​ជុំ​វិញ ហៅ​ថា ភ្នែក សំបក​ផ្លែ​ក្រាស់ វេលា​ទុំ​មាន​ក្លិន​ក្រអូប មាន​រស​ផ្អែម​លាយ​ភ្លាវ​ឬ​ជូរ​បន្តិច​ៗ ប្រើ​ជា​អាហារ; ម្នាស់​មាន​ឈ្មោះ​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​មាន ម្នាស់​ប្រាសាទ, ម្នាស់​ឃ្វាំ ឬ ម្នាស់​ខម, ម្នាស់​សំពៅ ជាដើម ។