ម្រោម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ភមរ​ជាតិ​ពួក​មួយ ស្រដៀង​នឹង​ឃ្មុំ​តែ​តូច​ៗ, មិន​ចេះ​ទិច​ទេ (ព្រោះ​គ្មាន​ទ្រនិច) ចេះ​តែ​ខាង​រោម​ខាំ​បន្តិច​ៗ, ត្រឹប​យក​ទឹក​ដម​និង​លម្អង​ផ្កា​ដូច​ឃ្មុំ តែ​ធ្វើ​សំបុក​នៅ​ក្នុង​រន្ធ​ឈើ មាន​ទឹក​ផ្អែម​ឈ្ងុយ មាន​ក្រមួន​ព័ណ៌​ខ្មៅ​ហៅ​ថា ជ័រ​ម្រោម; ម្រោម​មាន​ពីរ​យ៉ាង គឺ ម្រោម​ខ្សោយ ឬ ម្រោម​តូច មាន​រូប​តូច​ៗ​បន្តិច មាន​ទឹក​ផ្អែម​ឈ្ងុយ​ស្រាល : ម្រោម​ដំណើប ឬ ម្រោម​ធំ មាន​រូប​ធំ​ៗ​បន្តិច មាន​ទឹក​ផ្អែម​ឈ្ងុយ​ឆ្អិត ។
  2. ឃុំនៃស្រុកអង្គរជ័យ
  3. ភូមិនៃឃុំម្រោម