យីហ៊ុប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​ផ្កា​មួយ​ប្រភេទ ផ្កា ស្រដៀង​នឹង​មន្ទារ​តែ​តូច​ជាង ស្រទាប់​ខាង​ក្នុង​សម្បុរ​ស​ក្លិន​ក្រអូប​ឆ្អិត ។