យេស៊ូ

ពីWiktionary

បារ. ( ន. ) (ហ៊្សេហ៊្សុយ ឬ ហ៊្សេហ៊្សុយ​គ្រិស្ត Jésus oú Jésus Christ) នាម​សាស្តា​ម្នាក់​ជា​អ្នក​បង្កើត​លទ្ធិ​ឬ​សាសនា​ក្រេជែន ឬ គ្រិស្ត, កើត​នៅ​ក្រុង បេថ្លេអែម (Bethléem) ប្រទេស ប៉ាឡេស្ទីន (Palestine) ក្នុង​រវាង ព. ស. ៥៤៥ (ឆ្នាំ​រកា​ត្រី​ស័ក) ទទួល​មរណ​ភាព​ក្នុង​កាល ព. ស. ៥៧៤ (ឆ្នាំ​ខាល​ទោស័ក) ក្នុង​អាយុ​គម្រប់ ៣០ ឆ្នាំ, គឺ​ក្នុង​រវាង គ. ស. ៣០; តាំង​សករាជ​មួយ​គិត​ពី​ថ្ងៃ​ដែល​សាស្តា​នេះ កើត ហៅ​ថា គ្រិស្ត​សករាជ (សរសេរ​អក្សរ​សង្ខេប​ថា គ. ស.) គឺ​សករាជ​ដែល​និយម​ប្រើ​ក្នុង​ប្រទេស​អឺរ៉ុប​និង​ប្រទេស​អាស៊ី ដោយ ច្រើន​ក្នុង​សម័យ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ។ យេស៊ូ​គ្រិស្ត