យោ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​លាន់​មាត់ ដោយ​អស្ចារ្យ, ស្ងើច, កោត; សរសើរ, ប្លែក​ក្នុង​ចិត្ត : យោ ! ប្លែក​ណាស់​តើ !, យោ ! ម្ល៉ឹង​ម៉ឹង​ឬ ?