យ៉ាទុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកអូរយ៉ាដាវ