រខុញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​ស្នាម​ដោយ​អន្លើ​ៗ​មិន​រាប, មិន​រលីង : ស្នាម​ដែក​ឈូស​រខុញ, ស្នាម​ចប​រខុញ, មុខ​អុត​រខុញ ។