រងា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​សម្ផស្ស​ត្រជាក់​ខ្លាំង​បណ្ដាល​ឲ្យ​ជ្រួត​ជ្រាប​ព្រឺ​សាច់​ព្រឺ​រោម : ខែ​រងា, រដូវ​រងា ។
កិ. ទទួល​សម្ផស្ស​ត្រជាក់​ខ្លាំង បណ្ដាល​ឲ្យ​ត្រូវ​ការ​សម្ផស្ស​ក្ដៅ​ជួយ​ការពារ​ឲ្យ​កក់​ក្ដៅ : អ្នក​មិន​សូវ​រងា​ទេ​ឬ ? ខ្ញុំ​រងា​ណាស់ ។
ព. ប្រ. ភ័យ​បារម្ភ​ខ្លាច​សត្រូវ ព្រោះ​ឥត​ទី​ពំនាក់​ឬ​ព្រោះ​មិន​មាន​គ្រឿង​ការពារ : តាំង​ពី​ដួច​រាជការ​ចាត់​ឲ្យ​មាន​មណ្ឌល​នីតិ​កម្ម​មក​នៅ​ជិត​ភូមិ​យើង​ៗ បាន​កក់​ក្ដៅ​មិន​រងា​ដូច​ពី​ដើម ។
ន. អាកាស​ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​ត្រជាក់​ខ្លាំង ព្រឺ​សាច់​ព្រឺ​រោម : យប់​នេះ​មាន​រងា​ច្រើន​ជាង​យប់​ម្សិល ។