រលួយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ផុយ​ជ្រាយ ដោយ​ពុក, ដោយ​ជោរ, ដោយ​ឆ្អិន : សាច់​រលួយ, ផ្លែ​ឈើ​រលួយ, ចេក​ទុំ​រលួយ​សំបក, រម្ងាស់​ទាល់​តែ​រលួយ, ។ ព. ប្រ. ដែល​ស្រយុត​ស្រយង់​ចិត្ត : អាណិត​ស្ទើរ​រលួយ​ចិត្ត​រលួយ​ថ្លើម ។ ដែល​ខ្ជិល​ច្រអួស​ខ្លាំង​ស្ទើរ​លើក​ដៃ​លើក​ជើង​មិន​រួច : ខ្ជិល​រលួយ​សាច់ ។