រលំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ដួល​ដេក​ទាំងស្រុង​ទាំង​ជំហរ : ដើម​ឈើ​រលំ, សសរ​រលំ ។ ព. ប្រ. ខាត​វិនាស​លែង​តាំង​ឬ​លែង​ប្រកប​ទៅ​ទៀត​បាន : ជំនួញ​រលំ ។ រលំ​ងារ ធ្លាក់​ងារ ឬ ខុស​ខូច​ងារ ។ រលំ​រលាយ ខូច​វិនាស​ទ្រព្យ​ធន ឬ​យស​ស័ក្ដិ ។ ព. ទ. បុ. ឈើ​ធំ​រលំ​សង្កត់​ឈើ​តូច អ្នក​ធំ​បង្រ្គប ឬ​សង្កត់​សង្កិន​អ្នក​តូច​ដោយ​អំណាច ។

  1. ភូមិនៃឃុំស្រែខ្វាវ