រាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ទីទៃ​ពី​ជ្រៅ គឺ​មាន​ជម្រៅ​តិច : ទឹក​រាក់, រណ្ដៅ​រាក់ ។ គំនិត​រាក់ គំនិត​សើ​ៗ មុជ​មិន​ជ្រៅ​ទៅ​មិន​ឆ្ងាយ ។ ចិត្ត​រាក់ ចិត្ត​សើ​ៗ ឆាប់​ដោយ​តាម​គេ (ម. ព. ឧត្តានៈ ផង) ។ សេចក្ដី​រាក់ សេចក្ដី​ងាយ មិន​ពិបាក​យល់ ។ល។

( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​តូច ស្លឹក​ក្រាស់​សម្បុរ-ស​ប្រផេះ ដែល​យ៉ាង​ធំ​ប៉ុន​ៗ​បាត​ដៃ មាន​ជ័រ​ស, មាន ២ ប្រភេទ​គឺ រាក់​ស ផ្កា​សម្បុរ-ស, រាក់​ក្រហម​ ផ្កា​សម្បុរ​ស្វាយ​ស្រគាំ; ផ្កា​រាក់​ទាំង ២ យ៉ាង​នេះ​មាន​ក្លិន​ក្រអូប​សាយ​ក្រពុល​បន្តិច​ៗ ជនានុជន​រាប់​អាន ច្រើន​ដោត​ក្រង​ជា​ផួង​មាលា ឬ​ប្រើ​ក្នុង​វេលា​ថ្វាយ​បង្គំ​ទទួល​ឋានន្តរ (ថ្វាយ​បង្គំ​ងារ)។ Calotropis gigantea (L.) Dryand

( ន. ) ឈ្មោះ​រោគ​កើត​នៅ​ជើង​ធ្មេញ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ហើម​សាច់​ជើង​ធ្មេញ​ កកើត​ជា​ខ្ទុះ​ឈាម​ស្អុយ​នាំ​ឲ្យ​ធ្មេញ​ឆាប់​រង្គើរ​ង្គោះ : ធ្មេញ​កើត​រាក់​ ឬ កើត​រាក់​ធ្មេញ ។ រាក់​ធ្មេញ

( ន. ) ឈ្មោះ​រោគ​ឧច្ចារ​មគ្គ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្ងន់​បាត (ធ្ងន់​ទ្វារ​ធំ) ឈឺ​ស្ទំ​ក្នុង​ពោះ លីង​កន្លាស់​អស់​កម្លាំង​ល្ហិតល្ហៃ, មាន ២ យ៉ាង​គឺ រាក់​ស ធ្លាក់​សុទ្ធ​តែ​ខ្ទុះ​រំអិល​គ្មាន​ឈាម, រាក់​ក្រហម ធ្លាក់​រំអិល​មាន​ឈាម : កើត​រាក់ ឬ កើត​រាក់​បាត ។ រាក់​បាត