រាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ គុ. ) ចាល, រអា លែង​ចង់ លែង​ត្រូវ​ការ​ទៀត : ផ្លូវ​នុ៎ះ​ពិបាក​ណាស់, ខ្ញុំ​រាង​ហើយ​មិន​ទៅ​ទៀត​ទេ ! ។ ខ្លាច​រអា​លែង​ហ៊ាន​ទៀត : ត្រូវ​គេ​បន្ទោស​ច្រើន​ដង​ហើយ​នៅ​តែ​មិន​រាង ។ រាង​ចាល ចាល​ចិត្ត​ចាល​គំនិត​រាង​លែង​ហ៊ាន​ទៀត ។ រាង​រអា រាង​ទ្រាន់​ខ្លាំង ។ រាង​មិន​ឈ្នះ​រាគ តាំង​ចិត្ត​ថា​រាង​ហើយ ប៉ុន្តែ​គង់​មិន​ឈ្នះ​តម្រេក (ព. សុ.; ម. ព. រៀល ១ កិ. ទៀត​ផង) ។

( ន. ) សណ្ឋាន, ទ្រង់, ទ្រង់ទ្រាយ : រាង​ក្រអាញ, រាង​ច្រឡោ, រាង​រល, រាង​ស្តើង ។ រាងរៅ​ទ្រង់ទ្រាយ​រូប​រាង ។ល។ (ម. ព. រូប ផង) ។

( ន. ) ផ្ទាំង​រនាប​ឫស្សី​ពាស​ស្រទប​ចេក ដាក់​លើ​គែម​ទូក​ម្ខាង​បន្ទេរ​ឲ្យ​ផ្អៀង​មក​ខាង​ក្នុង​ទូក ប៉ែក​ខាង​ក្រោម​ឲ្យ​រះ​នឹង​ទឹក ដើម្បី​ចែវ​ឬ​អុំ​ទូក​ទៅ​ឲ្យ​ត្រី​ភ័ន្ត​ស្លន់​លោត​ចូល​ក្នុង​ទូក, គេ​ធ្វើ​តែ​ក្នុង​វេលា​យប់​មាន​ខែ​ភ្លឺ ហៅ​ថា ដេញ​រាង ។