រាជា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា. ( ន. ) (<រាជ) ក្សត្រិយ៍​ទ្រង់​រាជ្យ : ព្រះ​រាជា​ទ្រង់​ព្រះ​រាជ​ទាន​រង្វាន់ ដល់​ពួក​ខ្ញុំ​រាជ​ការ (ម. ព. រាជ ផង) ។