រាជិនី

ពីWiktionary

បា.; សំ. ( ន. ) (រាជ្ញី) ស្ដេច​ស្ត្រី; ព្រះ​អគ្គ​មហេសី​នៃ​ព្រះ​រាជា: សម្ដេច​ព្រះ​រាជិនី (ប្រយ័ត្ន​កុំ​ច្រឡំ​ពាក្យ រាជ​ជននី និង រាជិនី) ។