រីក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បើក, លាត, លា, ស្រទាប់​ឬ​ត្របក; បែក​ញែក​កំពាង​មិន​ក្តោប : ផ្កា​រីក, ផ្សិត​រីក ។ ឡើង​សាច់​ធំ​ជាង​ប្រក្រតី​ដើម : រីក​សាច់, អង្ករ​រីក, បាយ​រីក ។ ឡើង​សាច់​គគុះ​គគុល : ដំបៅ​រីក ។ ព. ប្រ. រីក​ចិត្ត ស្រស់​ចិត្ត ។ រីក​មុខ ស្រស់​មុខ ។ រីក​ថ្លើម ធំ​ចិត្ត, ឡើង​ចិត្ត, ព្រហើន ។ល។