រូង

ដោយWiktionary
  1. ( ន. ) រន្ធ​ធំ​ជ្រៅ : រូង​ឈើ, រូង​ដី, រូង​ភ្នំ ។ រូងរាម រូង​និង​រនាម : ភិតភ័យ​ខ្លាំង​រត់​ពួន​ក្នុង​រូងរាម ។ ព. ប្រ. និយាយ​បើក​កេរ្ដិ៍​អស់​អាថ៌​កំបាំង​ហាក់​ដូច​ជា​កកាយ​យក​ពី​ក្នុង​រូង​ក្នុង​រាម​មក​មិន​សល់ : រំលើក​បើក​កកាយ​រឿងរ៉ាវ​ពី​ក្នុង​រូងរាម​ឯណា​មក​អស់​គ្មាន​សល់​ទេ !
  2. ( កិ. ) ជីក​លុង ឬ​កកាយ​ទៅ​ខាង​ឲ្យ​កើត​ជា​រន្ធ​ធំ : យក​ចប​រូង​ទៅ​ខាង​ឲ្យ​ជ្រៅ​បន្តិច​ទៅ ! របេះ​រលុះ​ខូង​ជ្រៅ : រលក​បោក​រូង​ច្រាំង, ដំបៅ​ស៊ី​រូង​សាច់ ។ ព. ប្រ. បៀតបៀន​រឿយ​ៗ​យក​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​អំពី​មាតា​បិតា ឬ​អំពី​អ្នក​ទំនុក​បម្រុង : កាល​ពី​ដើម គាត់​មាន​ទ្រព្យ​គ្រាន់​បើ​ឥឡូវ​ទៅ​ជា​អ្នក​ក្រ ព្រោះ​កូន​ប្រុស​ស្រី​វា​រូង​គាត់ ។
  3. ភូមិនៃឃុំចែងមានជ័យ
  4. ភូមិនៃឃុំទំនប់
  5. ឃុំនៃស្រុកមេមត់
  6. ភូមិនៃឃុំរូង
  7. ភូមិនៃឃុំអញ្ចើម
  8. ភូមិនៃឃុំយុទ្ធសាមគ្គី
  9. ភូមិនៃឃុំក្រវ៉ា
  10. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងឫស្សី