រឿណរង្គ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រឿនរង់ ព. ក្ល. ( ន. ) (< រណរង្គ; រណ + រង្គ) សមរភូមិ (ទី​ចម្បាំង) : ស្លាប់​ក្នុង​រឿណរង្គ ។ ប្រើ​យារ​មក​ទៀត សំដៅ​សេចក្ដី​ថា “ទី​លេង​មហោស្រព; ទី​ប្រជុំ​ធំ​ដែល​មាន​ការ​លេង​ល្បែង​រីករាយ​សប្បាយ” ផង​ក៏​បាន : ល្ខោន​រាំ​កណ្ដាល​រឿណរង្គ; លេង​ល្បែង​ក្នុង​រឿងណរង្គ ។ (ម. ព. រណៈ និង រង្គ ផង) ។


សំ. បា.