រោហិណី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--នី សំ. បា. ( ន. ) ឈ្មោះ​នក្សត្រ​ឫក្ស​ពួក​ទី ៤ មាន​ផ្កាយ ៥ ដួង មាន​រូប​សណ្ឋាន​ឬ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដូច​ជា​រថ : ផ្កាយ​រោហិណី (ព. ហ.) ។

  1. (វេជ្ជសាស្ត្រ, សរីរសាស្ត្រ) អាកទែ, artery, artére សរសៃឈាមដែលនាំឈាមចេញពីបេះដូងទៅសរីរាង្គកាយ។ ឧ. សាព៌ាង្គកាយ មនុស្សឬសត្វមានបណ្ដាញអាកទែឬរោហិណីជាច្រើនប្រភេទ។