រោហិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( គុ. ) ក្រហម : សម្បុរ​រោហិត (ព. កា.) : ក្រមា​រោហិត ច្រើន​តែ​គាប់​ចិត្ត កញ្ញា​នានា ដែល​នៅ​ជំទង់ ទ្រទ្រង់​ពស្រ្តា រូប​ស្រស់​សោភា ពានា​សម​ប្រាណ ។ ន. ឈាម; ព្រះ​អាទិត្យ; សត្វ​រមាំង; ... ។