រំដួល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្កា​ស្ទើរ​ចាប់​ច្រឡំ​គ្នា​នឹង​ផ្កា​ក្រវាន់ តែ​ច្រើន​ទ្រើស​ជាង ក្លិន​ក្រអូប​ខុស​គ្នា​ពី​ផ្កា​ក្រវាន់ ក្រអូប​ក្នុង​វេលា​ល្ងាច​ផ្សាយ​ក្លិន​ឆ្ងាយ​ដូច​គ្នា, ផ្លែ​ជា​ចង្កោម ទុំ​ឡើង​សម្បុរ​ក្រមៅ​បរិភោគ​បាន : ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រឥឡូវជា «Sphaerocoryne affinis»​ ពីមន់មានឈ្មោះគឺ «Popowia aberrans» និង «Mitrella mesnyi» ផងដែលប្រើក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនៃកម្ពុជា
 2. ក្រមួន​រំជួល ក្រមួន​មាត់​ដែល​អប់​យក​ក្លិន​ផ្កា​រំដួល ។
 3. ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ខេត្ត​ស្វាយរៀង : ស្រុក​រំដួល ។
 4. ភូមិនៃឃុំភ្នំលៀប
 5. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជរដ្ឋក្រោយមកក្លាយជាស្រុកនៃខែត្រស្វាយរៀង
 6. ភូមិនៃឃុំខ្វិតធំ
 7. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងគង
 8. ភូមិនៃឃុំស្មោងខាងត្បូង
 9. ភូមិនៃឃុំរើល
 10. ភូមិនៃឃុំវ៉ារិន ស្រុកវ៉ារិន
 11. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងក្រសាំង