លត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​រលត់ : លត់​ភ្លើង ។ ជ្រលក់​ដែក​ដែល​កំពុង​ឆេះ​ទៅ​ក្នុង​ទឹក ដោយ​ស្ទង់​ល្បត់​តាម​ត្រូវ​ការ : លត់​ដែក, លត់​កំបិត ។ ព. ប្រ. ធ្វើ​ឲ្យ​បាត់​ក្តៅ, បំបាត់​ក្រោធ : លត់​ភ្លើង​ទុក្ខ​ភ្លើង​កិលេស, លត់​កំហឹង ។