លម៉ើ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

លៈ-- ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ​សន្តាន​ត្នោត តែ​មាន​ស្លឹក​និង​បន្លា​ផ្សេង​គ្នា​អំពី​ត្នោត ផ្លែ​តូច​ៗ​មាន​រស​ផ្អែម ប្រើ​ធ្វើ​ជា​បង្អែម : លម៉ើ​ច្រើន​ដុះ​ក្នុង​ប្រទេស​ក្តៅ (សរសេរ​ជា ល្ម៉ើ ក៏​បាន តែ​នាំ​ឲ្យ​ទើសទែង​ច្រើន​ជាន់) ។