លាំងសាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) (លាងសាត អ. ថ. ល៉ាង--) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ផ្លែ​ជាប់​គ្នា​រដឹក​ចេញ​ពី​ស្មែង​សំបក​ផ្លែ​ស្តើង​សម្បុរ-ស សាច់​ជា​ក្លែប​ៗ​ដូច​បង្គៅ តែ​ជ្រាយ​បន្តិច​ជាង​បង្គៅ មាន​រស​ផ្អែម​លាយ​ជូរ​បន្តិច​ៗ, បរិភោគ​បាន, គ្រាប់​មាន​រស​ល្វីង ។