លុម្ពិនី

ពីWiktionary

សំ. បា. ( ន. ) ឈ្មោះ​ទី​តំបន់​ដែល​ព្រះ​សក្យ​មុនី​សម្មាសម្ពុទ្ធ​ទ្រង់​ប្រសូត; សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ហៅ​ក្លាយ​ជា រុម្មិណ្តេ ក៏​មាន, នៅ​ខាង​ទិស​ឦសាន​ក្រុង​ពារាណសី, ខាង​ទិស​ពាយ័ព្យ​នគរ​កុសិនារា, ក្នុង​មធ្យម​ប្រទេស​ប៉ែក​ខាង​កើត ។