លុយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) ដើរ​ក្នុង​ទឹក​រាក់ : លុយ​ទឹក ។ ដើរ​កាត់​ឬ​ដើរ​ទន្រ្ទាន​ចូល : លុយ​ដំណាំ, ដើរ​លុយ​ស្បូវ ។ លុយ​លុក ឬ លុក​លុយ (ម. ព. លុក) ។
  2. ( ន. ) លោហៈ​សណ្ឋាន​មូល​តូច​សំប៉ែត មាន​រូប​ភាព​ឬ​ត្រា​និង​អក្សរ​ជា​សម្គាល់, សម្រាប់​ប្រើ​ចាយ​ជា​ជំនួស​ប្រាក់; ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ​សម័យ​ពី​ដើម មាន​តម្លៃ ២ សេន​និង​១​សេន, សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ មាន​តែ​តម្លៃ​១​សេន​និង​កន្លះ​សេន; ហៅ​ក្លាយ​មក​ពី​ពាក្យ​ថា ល្វី (Louis) ដែល​ជា​ព្រះ​នាម​នៃ​មហា​ក្សត្រិយ៍​ប្រទេស​បារាំង​សែស​ក្នុង​សម័យ​ពី​ដើម... ។
  3. ពាក្យ​សាមញ្ញ​ហៅ​ប្រាក់​ដែល​សម្រាប់​ចាយ​វាយ​ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ​សព្វ​ថ្ងៃ​ថា : គេ​មាន​លុយ​ច្រើន, អស់​លុយ​ចាយ​រលីង ។ ចាស់​ទុំ​លោក​ថា កុំ​ហៅ​ប្រាក់​ពាន់​ម៉ឺន​ថា លុយ ពី​ព្រោះ​មាន​តម្លៃ​តូច​ជាង​ប្រាក់ គឺ​កុំ​និយាយ​បន្ទាប​វត្ថុ​មាន​តម្លៃ​ឲ្យ​ថយ​ថោក (ចាស់​ៗ​ថា មាត់​ស៊ី​អំបិល​ព្រហក់) ។ (សេដ្ឋកិច្ច) រូបិយវត្ថុ,