លៀម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស. ( កិ. ) ចង​កណ្តាប់​មាត់​ពែង, ប៉ាន់​ជាដើម ដោយ​ចម្រៀក​ដំបារ​លោហ​ជាតិ​ឬ​ប្រាក់, មាស : លៀម​ពែង, លៀម​ប៉ាន់; ពែង​លៀម​ប្រាក់ ។
  2. ( ន. ) ឈ្មោះ​ខ្វែវ​មួយ​ប្រភេទ ផ្លែ​រាង​ខុប​ខាង​ចុង​ដង​វែង​ក៏​បាន​ខ្លី​ក៏​បាន សម្រាប់​ប្រើ​ការ​កាប់​ឆ្ការ ។
  3. (ក្បាច់ល្ខោន) ឈ្មោះ​លំនាំ​ក្បាច់​ល្ខោន​មួយ​ប្រភេទ ។ ឈ្មោះក្បាច់មេមួយប្រភេទក្នុងរបាំបុរាណខ្មែរ ដែលប្រើចលនាជើងចុះឡើង ឆ្វេង ស្ដាំ មុខ ក្រោយ បើក និង បិទ ជាដើម។