ល្បែង

ដោយWiktionary

( ន. ) ការ​លេង, អំពើ​ដែល​លេង : ល្បែង​ភ្នាល់ ឬ ល្បែង​ស៊ី​សង, ល្បែង​ហាត់​ប្រាណ ។ល។