ល្ពៅ

ពីWiktionary

( ន. ) ឈ្មោះ​វល្លិ​ដំណាំ​វារ, ផ្កា​សម្បុរ​លឿង, ផ្លែ​ធំ​មាន​រាង​មូល​ត្រមៀច​ខ្លះ, ច្រឡោ​ខ្លះ, ទ្រវែង​ខ្លះ សាច់​ខាង​ក្នុង​សម្បុរ​លឿង, ប្រើ​ជា​បន្លែ​ឬ​ធ្វើ​ជា​បង្អែម​ក៏​បាន; ទង​ខ្ចី​និង​ផ្កា​ប្រើ​ជា​បន្លែ ឬ​ទង​ខ្ចី​ស្រុះ​ប្រើ​ជា​អន្លក់​ក៏​បាន; គ្រាប់​ទុំ​ប្រើ​ប្រឡាក់​អំបិល​លីង​ធ្វើ​ជា​អាហារ មាន​រស​ឈ្ងុយ​ពិសា​គ្រាន់​បើ​ដែរ : សម្ល​ល្ពៅ, សង្ខ្យា​ល្ពៅ; គ្រាប់​ល្ពៅ​លីង។