Jump to content

វចនាធិប្បាយ

ពីWiktionary

វៈចៈន៉ាធិប-បាយ បា.; សំ. ( ន. ) (វចន + អធិប្បាយ; វចន + អភិប្រាយ > វចនាភិប្រាយ) អធិប្បាយ​ពាក្យ គឺ​សេចក្ដី​ពន្យល់​អំពី​ពាក្យ​នីមួយ​ៗ​ឲ្យ​ឃើញ​ច្បាស់​លាស់; អភិធាន ។