វាលស្បូវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអំពិល
  2. ភូមិនៃឃុំអំពិលទឹក
  3. ភូមិនៃឃុំតាំងក្រសាំង
  4. សង្កាត់នៃខណ្ឌច្បារអំពៅ
  5. អតីតសង្កាត់នៃខណ្ឌមានជ័យ
  6. អតីតភូមិនៃឃុំវាលស្បូវ
  7. អតីតភូមិនៃសង្កាត់វាលស្បូវ ខណ្ឌមានជ័យ
  8. ភូមិនៃសង្កាត់ព្រែកថ្មី ខណ្ឌច្បារអំពៅ