Jump to content

វិចារ

ពីWiktionary

--ចារ៉ៈ ឬ --ចា សំ. បា. ( ន. ) ការ​ពិចារណា; ការ​ត្រួតត្រា; ការ​ដើរ​ចរ​ច្រប់ ។ សេចក្ដី​រំពឹង​ពិចារណា​អារម្មណ៍​ដែល​កំពុង​ភាវនា (ម. ព. ឈាន ២ ន. ផង) ។ វិចារប្បញ្ញា ប្រាជ្ញា​ដែល​ផុលផុស​ឡើង​ព្រោះ​ការ​ពិចារណា; ប្រាជ្ញា​សម្រាប់​ពិចារណា ។