សង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ប្រជុំ​គ្រឿង​ទព្វ​សម្ភារៈ​ធ្វើ​ឲ្យ​កើត​បាន​ជា​លំនៅ : សង់​ផ្ទះ, សង់​សាលា, សង់​រោង ។ ធ្វើ​ស្ពាន សង់​ស្ពាន ។