សង្កើច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សុខុម​សត្វ​មួយ​ប្រភេទ ជា​ពួក​សំសេទជ​សត្ត កើត​នៅ​ទី​ដេក​ទី​អង្គុយ​មាន​ក្លិន​ធុំ​ឆួល​ខ្មោះ, ខាំ​ជញ្ជក់​ឈាម​មនុស្ស​ជា​អាហារ : សង្កើច​ខាំ​ណាស់​ដេក​មិន​បាន​ទេ !; ពាក្យ​បណ្ដៅ​ថា អា​សាំង​ក​ខ្លី យប់​ៗ​ចង់​ស្រី ប្រុស​វា​ក៏​ចង់ (តើ​គឺ​អ្វី ? --សង្កើច; ថា​ត្រូវ​ហើយ !) ។ សត្វល្អិតជាបរាសិតជញ្ជក់ឈាមរស់នៅក្បែរខ្លួនមនុស្ស ដូចជាតាមកន្ទេល ខ្នើយ គ្រែ រនាបផ្ទជាដើម។ ឧ. គេនិយមយកសំបកទុរេនដាក់ក្រោមគ្រែដើម្បីដេញសង្កើច។ bedbug, housebug, punaise