សង្កែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​អសារ​ជាតិ​មួយ​ប្រភេទ សាច់​ស​រឹង, អ្នក​ស្រុក​កណ្ដាល​ស្ទឹង​ពេញ​ចិត្ត​ដាំ​តាម​ភ្លឺ​ស្រែ, ជ្រុះ​ស្លឹក​មក​នាំ​ឲ្យ​ដី​ស្រែ​ចម្រើន​ជាតិ​ល្អ, ជា​ឈើ​ងាយ​កើត ទោះ​កាប់​ក្របែល​ដើម​ទុក​ឲ្យ​នៅ​តែ​គល់ ក៏​អាច​ចាប់​ដុះ​ជា​លំពង់​លូតលាស់​ចម្រើន​ឡើង​ទៀត​បាន, គេ​ប្រើ​ការ​បន្ទំ​ល័ក្ត​ក៏​បាន ធ្វើ​ជា​ឧស​ដុត​ក៏​បាន ស្លឹក​ប្រើ​ការ​មូរ​បារី​ក៏​បាន, ជា​ឈើ​មាន​ប្រយោជន៍ គួរ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​គ្រប់​ស្រុក​ពេញ​ចិត្ត​ដាំ​តាម​ភ្លឺ​ស្រែ​រាល់​គ្នា ឬ​ដាំ​ធ្វើ​ជា​របង​ភូមិ​របង​ចម្ការ​ផង​ក៏​ស្រួល​ណាស់, បើ​ឧស្សាហ៍​កាប់​កាត់​សម្រួល​រឿយ​ៗ មិន​ចម្រើន​ម្លប់​ដល់​ទៅ​បោក​ស្រូវ ឬ​បោក​ដំណាំ​ឲ្យ​អន់​ឡើយ ។ Combretum quadrangulare Kurz
 2. ( ន. ) ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ខេត្ត​បាត់ដំបង ។
 3. ភូមិនៃឃុំបឹងបេងSangkae
 4. ភូមិនៃឃុំស្ដើងជ័យ
 5. ភូមិនៃឃុំព្រៃឈរ
 6. ភូមិនៃឃុំដំរិល
 7. ភូមិនៃឃុំសង្កែមួយ
 8. ភូមិនៃឃុំស៊ាងឃ្វាង
 9. ភូមិនៃឃុំសំរោង
 10. ភូមិនៃឃុំគោកធ្លកលើ
 11. ភូមិនៃឃុំស្នួល
 12. ឃុំនៃស្រុករំដួល
 13. ភូមិនៃឃុំឈើទាល
 14. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងសាប