សន្តិភាព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំទួលពង្រ
  2. ឃុំនៃស្រុកសំពៅលូន
  3. ភូមិនៃឃុំតាំងក្រូច
  4. ឃុំនៃស្រុកសៀមប៉ាង
  5. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងប្រីយ៍