សព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សប់ សំ.; បា. ( ន. ) (ឝវ, វ > ព = ឝព; ឆវ; ខ្មែរ​ប្រើ​ផ្លាស់ ឆ ជា ស, វ ជា ព> សព) ខ្មោច​ស្រស់, រូប​បុគ្គល​ស្លាប់, សាក​ខ្មោច : តម្កល់​សព, ធ្វើ​បុណ្យ​សព, បុណ្យ​លើក​សព, លើក​សព​សំស្ការ, រំលាយ​សព, បូជា​សព ។ ព្រះ​បរម​សព សព​ក្សត្រិយ៍​ទ្រង់​រាជ្យ ។ លោក​គ្រូ​ព្រះ​សព លោក​គ្រូ​ដែល​ទទួល​អនិច្ច​ធម្ម​ទៅ​ហើយ ។ សាកសព រូប​រាង​បុគ្គល​ស្លាប់, សាក​ខ្មោច ។ល។ (ម. ព. សវ ផង) ។