Jump to content

សព៌ាង្គ

ពីWiktionary

ស័រ-ពាង សំ. ក្ល.; សំ.; បា. ( ន. ) (សវ៌ាង្គ < សវ៌ “ទាំងអស់, ទាំងមូល” + អង្គ “រូប​រាង; ចំណែក”; សព្វង្គ < សព្វ + អង្ក) រូប​រាង​ឬ​រូប​អង្គ​ទាំងមួល, រាង​កាយ​ទាំងមូល : ឈឺ​សព្វ​សព៌ាង្គ ឈឺ​ឥត​សល់​សាច់ (ប្រើ​ក្លាយ​មក​ទៀត​ជា សរពាង្គ ឬ សារពាង្គ ក៏​មាន) ។