សមុទ្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. សាគរដ៏ដែលធំជាងទន្លេហើយមានរសជាតិប្រៃវាមិនមែននៅក្នុងទ្វីបទេគឺនៅក្រៅទ្វីប ។
  2. ជាប្រភេទឈ្លើងដែលរស់នៅក្នុងសមុទ្រទាំងឡាយ ។
  3. មានសូន្យ ៥២