សម្បុរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ព័ណ៌ (សម្រាប់​ប្រើ​ចំពោះ​មនុស្ស​និង​សត្ដ​និករ​ទាំងពួង) : ខ្ញុំ​ដើរ​អម្បាញ់មិញ ប្រទះ​មនុស្ស​កំលោះ​ម្នាក់​រាង​ស្ដើង សម្បុរ​សណ្ដែក​បាយ​ដឹក​គោ​កម្រៀវ​មួយ​សម្បុរ​ត្នោត (កុំ​និយាយ​ថា មនុស្ស​ព័ណ៌​សណ្ដែក​បាយ, គោ​ព័ណ៌​ត្នោត,...) ។ ម. ព. ពណ៌ ឬ ព័ណ៌ ផង ។