សរសើរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស៏-សើ ស. ( កិ. ) និយាយ​លើក, លើក​តម្កើង, និយាយ​ស្ងើច, ពោល​ពណ៌នា​គុណ : សរសើរ​មារយាទ, សរសើរ​ចំណេះ, សរសើរ​គុណ ។ សរសើរ​ព្រះ​បាទ ឈ្មោះ​កាព្យ​បុរាណ​មួយ​រឿង​ខាង​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា កើត​មាន​ក្នុង​រជ្ជកាល​នៃ ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ហរិរក្ស​រាមា ឥស្សរាធិបតី... មាន​ដើម​ថា ឧកាស, បាទ​យុគលំ នមាមិហំ ខ្ញុំ​អរ​ឱន​អង្គ ក្រួញ​ក្រាប​អភិវាទ ព្រះ​បាទ​ពុទ្ធ​ពង្ស​ទាំង​គូ​រត្ន​រុង- រឿង​ឫទ្ធិ​រង្សី ។ល។
  2. ភូមិនៃឃុំត្បែង