សាគរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) សមុទ្រ ។ មាន​សេចក្ដី​តំណាល​ក្នុង​រឿង​រាមាយណៈ​ថា សមុទ្រ​បាន​ជា​ហៅ សាគរ ព្រោះ​កើត​អំពី​ពួក​ព្រះ​រាជ​បុត្រ​របស់​ព្រះ​បាទ សគរៈ កែន​ពល​ឲ្យ​ជីក ។ ព. កា. សាគរា, សាគរេស, សាគរោ សមុទ្រ ។ សាគរេ ក្នុង​សមុទ្រ ។