សាមគ្គីមានជ័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃសង្កាត់ប៉ោយប៉ែត
  2. ស្រុកនៃខែត្រកំពង់ឆ្នាំង