សារាយ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. --រ៉ាយ ( ន. ) វារិជ​ជាតិ​មួយ​ប្រភេទ​ដើម​ល្អិត​ៗ​សៃមម៉ៃ ដុះ​ក្នុង​ទឹក​បឹង, ត្រពាំង​ឬ​ដុះ​នៅ​ថ្ម​ជាដើម​ក្នុង​សមុទ្រ : សារាយ​បឹង, សារាយ​សមុទ្រ ។ សារាយ​សមុទ្រ​មាន ៣ ប្រភេទ គឺ សារាយ​ភ្លុក ដើម​ថ្លោស​ៗ សាច់​រឹង​បន្តិច; សារាយ​ជើង​មាន់ ដើម​ខ្លី​ៗ​បែក​សាងញ៉ាង; សារាយ​អំបោះ ឬ សារាយ​ស័ង្ខ ដើម​ល្អិត​ៗ​ជាង​សារាយ​ឯ​ទៀត សាច់​ទន់​ល្មៃ​សម្បុរ-ស ។ សារាយ​សមុទ្រ​ទាំង ៣ ប្រភេទ​នេះ ប្រើ​ការ​ញាំ​ជា​ម្ហូប​ក៏​បាន ស្ងោរ​ឲ្យ​រលួយ​ធ្វើ​ជា​ចាហួយ​ប្រើ​ជា​បង្អែម​ក៏​បាន : ញាំ​សារាយ, ចាហួយ​សារាយ (ម. ព. សេវាល និង សេវាល​ជាតិ ផង) ។
  2. algae, algue វារិជាតិមួយប្រភេទគ្មានឫស គ្មានដើមមានតាល់ (thalle) អាចធ្វើរស្មីសំយោគបាន។ ឧ. ស្ទីហ៊្សេអូក្លូនីយ៉ូម អេស្ទីវ៉ាល់ (stigeoclonium aestivale) ជាសារាយមួយប្រភេទ។
  3. ភូមិនៃឃុំបុសខ្នុរ
  4. ភូមិនៃឃុំជ្រោយស្វាយ