សារិកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--រ៉ិ-- សំ.; បា. ( ន. ) (សារិក, សារិកា ឬ ឝារិកា; សាលិកា) ឈ្មោះ​បក្សី​ពួក​មួយ, មាន ៣ ប្រភេទ​គឺ សារិកា​កែវ ឬ សារិកា​ឪឡុង សម្បុរ​ខ្មៅ ចំពុះ​លឿង​ទុំ ទង​ត្រចៀក​យារ សម្បុរ-ស និង​លឿង​ខ្ចី សំឡេង​ក្រអួន, បើ​ចាប់​យក​ពី​តូច​មក​ដាក់​ទ្រុង​ចិញ្ចឹម​បង្ហាត់​ឲ្យ​រៀន​ថា​តាម អាច​និយាយ​ភាសា​មនុស្ស​បាន ប៉ុន្តែ​ចេះ​មិន​គ្រប់​គ្រាន់​ទេ; សារិកា​ក្របី សម្បុរ​ខ្មៅ​មាត្រ​តូច​ជាង​សារិកា​កែវ ចំពុះ​លឿង​ខ្ចី, ច្រើន​ពេញ​ចិត្ត​ទំ​លើ​ខ្នង​ក្របី​គោ ចឹក​ដង្កែ​ជា​អាហារ; សារិកា​ឪម៉ៃ មាត្រ​និង​សម្បុរ​ស្រដៀង​និង​ប្រចៀច ចំពុះ​លឿង​ខាង​ចុង ត្រចៀក​សម្បុរ​លឿង ។ សាលិកា