សិល្បករ

ពីWiktionary

artist, artiste អ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈខាងសិល្បៈ ដូចជា របាំ ចម្រៀង ភ្លេង ល្ខោន គំនូរ សូនរូប។ល។ អាចបង្កើតបានជាស្នាដៃចេញពីការស្រមៃ និងការច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយ សោភណភាពតាមរយៈកាយពលកម្មនិងបញ្ញាពលកម្ម ធ្វើឱ្យមនុស្សចាប់ចិត្ត ចាប់អារម្មណ៍ ចង់មើលចង់ឃើញ ចង់ស្ដាប់ និង ចង់ស្គាល់។ បើស្ត្រីហៅថា សិល្បការិនី។ ឧ. ភិរម្យ ប្រាជ្ញ ឈួន ជាសិល្បករចម្រៀងចាប៉ី។ នៅឆ្នាំ២០០១ លោកបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រជាព្រឹទ្ធសិល្បករ ពីរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។