សីហលោ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សីហៈលោ ( ន. ) (មើល​ក្នុង​ពាក្យ ល្បិចចៅក្រម) ។