សេក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) បក្សី​ពួក​មួយ សម្បុរ​បៃតង ចំពុះ​ខ្លី​ខុប, មាន ៣ ប្រភេទ​គឺ សេក​សោម សេក​មាឌ​ធំ ចំពុះ​ក្រហម; សេក​យារ សេក​មាឌ​ប៉ុន​សេក​សោម​តែ​ចំពុះ​ខ្មៅ; សេក​អាត់ សេក​មាឌ​តូច ចំពុះ​ខ្មៅ (អ្នក​ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ សេក​ក្រិច, ខ្លះ​ហៅ សេក​ក្រិស “សេក​តូច”); សេក​ទាំង​៣​ប្រភេទ​នេះ​សុទ្ធ​តែ​ស៊ី​គ្រាប់​ធញ្ញ​ជាតិ​និង​ផ្លែ​ឈើ, គ្រាប់​ឈើ​ជា​ចំណី ។

សែក សំ. បា. ( ន. ) (សេក) ការ​ស្រោច​ទឹក; ការ​ប្រោះព្រំ, ការ​ជជុះ​រលាស់ ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា កិ. សំដៅ​សេចក្ដី​ថា “សូត្រ​មន្ត​អាគម​ប្រសិទ្ធី​ឲ្យ​ពូកែ” (តាម​ទម្លាប់​ច្រើន​សរសេរ សែក ជាង) : សែក​មន្ត, សែក​អាគម, សែក​គាថា​ដាស់​ដើម​ថ្នាំ ។ សែកSek

  1. Scaphiodonichthys acanthopterus