Jump to content

សោមនស្ស

ពីWiktionary

--ម៉ៈន័ស បា.; សំ. ( ន. ) (សៅមនស្ស) សេចក្ដី​សប្បាយ​ចិត្ត, សេចក្ដី​រីករាយ​សប្បាយ; អំណរ : មាន​សោមនស្ស (មិន​បាច់​ប្រើ សេចក្ដី ផ្សំ​ជា សេចក្ដី​សោមនស្ស ទេ) ។ ព. ផ្ទ. ទោមនស្ស ។ សោមនស្ស​វេទនា (ម៉ៈ ន័ស-សៈ--) ដំណើរ​ទទួល​អារម្មណ៍​ជា សោមនស្ស ។ ព. ផ្ទ. ទោមនស្ស​វេទនា ។ល។