Jump to content

សៅរ៍

ពីWiktionary

សៅ សំ.; បា. ( ន. ) (សៅរ ឬ សៅរិ; សោរ ឬ សោរិ) ឈ្មោះ​ផ្កាយ​នព្វ​គ្រោះ​ទី ៧ : ផ្កាយ​សៅរ៍ ។ ឈ្មោះ​ថ្ងៃ​ទី ៧ នៃ​សប្តាហ៍ : ថ្ងៃ​សៅរ៍ ។ សៅរពារ (--រ៉ៈពា) ថ្ងៃ​សៅរ៍ (ព. កា. ឬ ព. ហ.) ។