ស៊ុប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា.; បារ. ( ន. ) (សូប; ស៊ូប៉ិ៍ Soupe) សម្ល​ទឹក ។ ព. ទ. ឈ្មោះ​សម្ល​ទឹក​មួយ​ប្រភេទ មាន​សញ្ជាតិ​អំពី​ប្រទេស​អឺរ៉ុប : តាម​ទម្លាប់, គេ​ច្រើន​ប្រើ​ទឹក​ស៊ុប​តែ​ក្នុង​ពេល​បាយ​ល្ងាច (ម. ព. សូប ផង) ។